ข่าวสารและกิจกรรม

graphic
graphic
graphic

ปันสุข เพื่อน้อง SGC เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ "โครงการโรงเรียนของหนู"

  • 5.02.2567
  • 254 ครั้ง

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC เดินหน้าโครงการโรงเรียนของหนู ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านเขากระปุก จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

นำทีมโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ร่วมกิจกรรมทาสีและตกแต่งอาคารอเนกประสงค์าบริเวณรอบอาคารเรียน  และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับโรงเรียน ได้แก่ 
1.Smart TV จำนวน 2 เครื่อง 
2.ตู้แช่ รุ่น 2 ประตู จำนวน  2 เครื่อง
3.ตู้เย็น รุ่น 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง
4.เงินสด จำนวน 20,000 บาท  

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน โครงการโรงเรียนของหนู เพื่อส่งเสริมทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาล เป้าหมายเพื่อความยั่นยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน นับเป็นการส่งต่อความสุข และเติมเต็มรอยยิ้มให้กับน้องๆ อย่างน่าประทับใจ

โดยในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าเตรียมเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมโครงการกิจกรรมด้าน CSR และนำแนวคิด ESG มาใช้เป็นแกนในการกำหนดรูปแบบของกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน บนยุทธศาสตร์ 3 มิติของ ESG” เพื่อตอกย้ำการเดินหน้าขยายธุรกิจควบคู่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกมิติให้ฝันเป็นจริงได้ และส่งเสริมพัฒนาความยั่งยืนกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้เติบโตและมั่นคงยิ่งขึ้น