ข่าวสารและกิจกรรม

graphic
graphic
graphic

เอสจี แคปปิตอล บริจาคเครื่องกรองน้ำสะอาดให้กับสถานศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ดื่มน้ำที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย

  • 1.07.2565
  • 1161 ครั้ง

เอสจี แคปปิตอล บริจาคเครื่องกรองน้ำสะอาดให้กับสถานศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ดื่มน้ำที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และช่วยลดงบประมาณของสถานศึกษาในการจัดหาน้ำดื่มให้กับนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา