เอสจี แคปปิตอล ผนึกกำลังซิงเกอร์ สานฝันเด็กไทยสร้างอนาคตชาติ บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการเรียนและเครื่องกรองน้ำสะอาด

เอสจี แคปปิตอล ผสานพลังกับซิงเกอร์ ประเทศไทย เดินหน้าโครงการเพื่อตอบแทนสังคมภายใต้โครงการ “สานฝันเด็กไทย” พันธกิจคืนประโยชน์สู่สังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาฝีมือแรงงานเยาวชนอนาคตชาติ นำร่องบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ซิงเกอร์ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพเสนา เป็นสื่อการสอนด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 รายการ อาทิ เครื่องซักผ้า ตู้แช่ฝาทึบ ตู้ขายสินค้าชนิดหยอดเหรียญ พร้อมสนับสนุนเครื่องกรองน้ำซิงเกอร์ รุ่นสะอาด RO-01 มูลค่าเครื่องละ 14,900 บาท จำนวน 10 เครื่อง ผ่านโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีจากการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาด มีมาตรฐาน ปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทย เพื่อสร้างอนาคตที่ดีที่เป็นกำลังของชาติ โดยวางเป้าหมายการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและมอบเครื่องกรองน้ำดื่มเพิ่มอีก 200 เครื่อง สำหรับโรงเรียนตามชนบท 20 โรงเรียนภายในปี 2565

 นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในเครือซิงเกอร์ ประเทศไทย ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนเล่มรถภายใต้แบรนด์ “รถทำเงิน” บริการผ่อนทองทางไลน์ภายใต้แบรนด์ “CLICK2GOLD” สินเชื่อเช่าซื้อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆภายใต้แบรนด์ “ซิงเกอร์” เป็นต้น เปิดเผยว่า เอสจี แคปปิตอล และซิงเกอร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการส่งเสริมรวมถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล จึงได้จัดทำโครงการ “สานฝันเด็กไทย” โดยแบ่งการบริจาคเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ซิงเกอร์ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพเสนา เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนเครื่องกรองน้ำซิงเกอร์ ผ่านโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” ให้กับสถานศึกษาในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อตอบแทนสังคม พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคมและชุมชน

“โครงการดังกล่าว จัดตั้งขึ้นโดยวางเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชน ที่เป็นอนาคตของชาติ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยเริ่มนำร่องบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ซิงเกอร์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับวิทยาลัยการอาชีพเสนา เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ เครื่องซักผ้ารุ่น SAW-9105Z, SAW-9105ZV และ SAW-990Z จำนวน 3 เครื่อง   ตู้แช่ฝาทึบรุ่น TCF-95 และ SGCF-0715 จำนวน 2 เครื่อง ตู้ขายสินค้าแบบกล่องชนิดหยอดเหรียญรุ่น MR-CONDOM1 และตู้จำหน่ายสินค้าแบบกล่องหยอดเหรียญรุ่น PBVM-AC1 จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 77,300 บาท” นางสาวบุษบา กล่าว

นอกจากนี้ ในโครงการยังได้สนับสนุนเครื่องกรองน้ำซิงเกอร์ รุ่นสะอาด RO-01 จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า149,000 บาท ผ่านโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” ให้กับสถานศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา มุ่งเสริมสร้างสุขภาพ จากการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาด มีมาตรฐาน ปลอดภัย นับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรให้การส่งเสริมและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งโรงเรียนในพื้นที่ชนบทบางพื้นที่อาจมีความยากลำบากในการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและบางแห่งต้องเสียงบประมาณเป็นค่าน้ำดื่ม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาด “เครื่องกรองน้ำ” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยขจัดสารเคมี โลหะหนัก สารปนเปื้อนต่าง ๆ เชื้อโรค พยาธิ และกรวดหินที่ปนมากับน้ำ จึงทำให้ได้น้ำดื่มสะอาดและดีต่อสุขอนามัย การแก้ไขปัญหาน้ำดื่มเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ดื่มน้ำที่มีมาตรฐานสะอาดปลอดภัย

เครื่องกรองน้ำซิงเกอร์ รุ่นสะอาด RO-01 เป็นเครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis) ระบบการกรองแบบเป็นชั้น ๆ โดยจะกรองน้ำผ่านไส้กรอง ที่สามารถกรองน้ำได้อย่างละเอียดสุด ซึ่งช่วยให้ได้น้ำที่มีโมเลกุลที่ละเอียดและสะอาด กรองน้ำผ่านแผ่นกรองและเยื่อเมมเบรน ส่วนน้ำเสียที่ไม่สามารถผ่านการกรองก็ถูกแยกและนำไปอยู่ในท่อระบบน้ำทิ้ง เพื่อนำเอาน้ำเสียที่ไม่สามารถใช้ได้นั้นออกจากตัวเครื่อง โดยการสนับสนุนครั้งนี้ จะพิจารณาจำนวนที่สนับสนุนตามจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา ไม่เกิน 100 คน ควรมีเครื่องกรองน้ำ 3 เครื่อง จำนวนนักเรียน 100 – 200 คน ควรมีเครื่องกรองน้ำ 4 เครื่อง และจำนวนนักเรียนมากกว่า 200 คน ควรมีเครื่องกรองน้ำ 5 เครื่องขึ้นไป

 นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในเครือซิงเกอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อภาระกิจช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจสำคัญในการยกระดับสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนซึ่งจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตเข้มแข็งในอนาคต โดยบริษัทให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานและการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนเพื่อลดช่องวางและความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ทั้งนี้ ยังคงเดินหน้าคืนประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป โดยมุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน ด้วยการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดเพิ่มอีก 200 เครื่องสำหรับ 20 โรงเรียนที่ห่างไกล ภายในปี 2565 เพื่อมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านสุขอนามัยที่ดีของเยาวชนไทย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านการช่วยลดงบประมาณของสถานศึกษา ในการจัดหาน้ำดื่มให้กับนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อให้บริษัทและพนักงานได้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยที่เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในภายภาคหน้า

ด้าน นายประยุทธ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของวิทยาลัย ทำให้มีสื่อการสอนสำหรับนักศึกษาได้ทั่วถึงมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นการยกระดับการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยในพื้นที่ชนบทให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติกับผลิตภัณฑ์จริงมากขึ้น สำหรับโครงการบริจาคเครื่องกรองน้ำ นับเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำดื่มสะอาดในสถานการศึกษา ที่การขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดยังคงเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบันที่ตั้งอยู่ในชนบท ซึ่งการได้รับบริจาคเครื่องกรองน้ำสะอาดระบบ RO จาก บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในเครือซิงเกอร์ ประเทศไทย ดังกล่าว นับเป็นการช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดีจากน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัย

###

ท่านสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ 

น้ำเพชร มิตรเมฆ (ปู) โทร. 083 645 9153 และ 089 488 3942 อีเมล์: poonamped@absolutepr.co.th