เกี่ยวกับเรา บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ภาพลักษณ์องค์กร

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ทำธุรกิจบริการให้สินเชื่อโดยเฉพาะ สินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ในการมุ่งเน้นธุรกิจเช่าเซื่อเป็นหลัก ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อ

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) SG CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (SGC) ซึ่งได้จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,450 ล้านบาท ทำธุรกิจให้เช่าซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน การจัดการบัญชีลูกหนี้ และเพิ่มโอกาสในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์

ภายใต้วิสัยทัศน์ของซิงเกอร์ที่ว่า “ก้าวสู่ยุคใหม่ธุรกิจสินเชื่อซิงเกอร์” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจเช่าซื้อ จึงทำให้ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญ และโอกาสในการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อ จึงได้จัดตั้ง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจบริการให้สินเชื่อโดยเฉพาะ

ธุรกิจหลักของบริษัท

  1. ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Household Products) และสินค้าเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Products) ภายใต้แบรนด์ “ซิงเกอร์”
  2. ให้บริการสินเช่าซื้อสินค้าโทรศัพท์มือถือ (Mobile Products) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลาย ภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทในเครือ
  3. ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียน (Car for Cash) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเงิน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย ด้วยความจริงใจ โปร่งใส และเป็นกันเอง ภายใต้แบรนด์ “รถทำเงิน”

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการให้บริการของธนาคาร

ไตรมาสนี้ (ม.ค-มี.ค.64) ไม่มีตัวเลข หรือยอดปัญหาการใช้บริการทางการเงิน และรายงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

1.1 รายงานปัญหาหารใช้บริการทางการเงิน

1.2 รายงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสนี้ (เม.ย.-มิ.ย.64) มีตัวเลข หรือยอดปัญหาการใช้บริการทางการเงิน และรายงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

1.1 รายงานปัญหาหารใช้บริการทางการเงิน

1.2 รายงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสนี้ (ก.ค.-ก.ย.64) มีตัวเลข หรือยอดปัญหาการใช้บริการทางการเงิน และรายงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

1.1 รายงานปัญหาหารใช้บริการทางการเงิน

1.2 รายงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด

ประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)