รายละเอียด

ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

รถทำเงิน เบาใจ ไร้กังวล เบาใจในทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

  • ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว เราก็จ่ายค่างวดให้ (กรณีจากอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยต่อเนื่องจนไม่สามารถมีอาชีพได้โดยสิ้นเชิงไม่น้อยกว่า 30 วัน จ่ายสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน)
  • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก็ปิดบัญชีหนี้ค้างให้ (กรณีจากอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยต่อเนื่องจนไม่สามารถมีอาชีพได้โดยสิ้นเชิงไม่น้อยกว่า 180 วัน (6 เดือน) ปิดให้ 100% ของภาระหนี้คงค้างปัจจุบัน)
  • เสียชีวิตทุกกรณี เราปิดบัญชีภาระหนี้ค้างให้ (ปิดให้ 100% ของภาระหนี้ค้างปัจจุบัน) – เสียชีวิต/เสียอวัยวะ/ตาบอด/ทุพพลภาพสิ้นเชิง ปิดบัญชีภาระหนี้ค้างให้ (กรณีจากอุบัติเหตุปิดให้ 100% ของภาระหนี้ค้างปัจจุบัน จากกรณีอุบัติเหตุสาธารณภัย ปิดให้ 100% และรับเงินสำหรับผู้รับผลประโยชน์ 100% รวมสูงสุด 200%)