ติดต่อเรา บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเรา

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 20
เลขที่ 72 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น.

โทรศัพท์ : 02-234-7171 ต่อ 7851

อีเมล: sgchotline@sgcapital.co.th

อีเมล: C4CSupport@sgcapital.co.th

ช่องทางการส่งคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ถอนความยินยอม
อีเมล: SgcDPO@sgcapital.co.th

ช่องทางการร้องเรียน
อีเมล: SgcAmnesty@sgcapital.co.th