คณะผู้บริหาร

นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม
นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม
กรรมการผู้จัดการ
นางสาวอัญฑิกร พิเชฐกร
นางสาวอัญฑิกร พิเชฐกร
รองกรรมการผู้จัดการ
นายนพดล แสงประทุม
นายนพดล แสงประทุม
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารงานขาย
นางสาวกรรณรัตน์ อิทธิภูวดล
นางสาวกรรณรัตน์ อิทธิภูวดล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
นายภาณุวัตร ลอยเพ็ชร
นายภาณุวัตร ลอยเพ็ชร
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
นายวีรโชติ ภูมมะภูติ
นายวีรโชติ ภูมมะภูติ
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ